Main slider

Akcelerator IDEA Global

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia zarówno do pierwszej jak i drugiej tury akceleracji.

Z prawie 350 projektów nadesłanych z całego kraju i zagranicy - do akceleracji wybraliśmy 21 projektów.

W przypadku dodatkowych naborów będziemy informować.

Dziękujemy za wasze zaangażowanie.

Zespół IDEA Global

Dlaczego warto?

Poszukujemy projektów biznesowych na wczesnym etapie rozwoju, które posiadają przynajmniej prototyp swojego produktu. Prezentowane rozwiązanie powinno mieć potencjał wykorzystania u dużych partnerów biznesowych. IDEA Global to program dla ambitnych zespołów, które są w stanie mocno zaangażować się w kilkumiesięczny program akceleracyjny pozwalający na rozwój projektu i pozyskanie strategicznych partnerów biznesowych.

Aktualności

 


loga_ue_razem
 

 

 

unia_2.png [3 KB]Projekt „Akcelerator IDEA Global” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.5 Programy akceleracyjne.

Celem Programu jest: wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do inicjowania lub zwiększania zakresu współpracy mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców z Odbiorcami Technologii, którzy uczestniczą w Programie. ścieżki branżowe: Industrial Internet of Things (IIoT)/Fintech oraz Biotechnologia farmaceutyczne.

Program zapewni Beneficjentom wsparcie finansowe, mentorskie i doradcze, których pożądanym celem będzie wdrożenie i/lub komercjalizacja ich projektu.

Program trwa 30 miesięcy i składa się z czterech tur akceleracji od 3 do 6 miesięcy każda.
Do programu akceleracyjnego zostanie zakwalifikowanych co najmniej 48 Beneficjentów.
Co najmniej 20 z akcelerowanych startupów otrzyma wsparcie w ramach branżowych ścieżek akceleracji, tj.:
Industrial Internet of Things (IIoT)/Fintech oraz Biotechnologia farmaceutyczne

Wartość Projektu: 13 413 145,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich 13 026 745,00 zł

Kontakt
Rzeszów
ul. P. Bardowskiego 4
35-005 Rzeszów