Przejdź do treści

Sprzedajodpady.pl

Aplikacja informatyczna umożliwiająca szybkie oferowanie sprzedaży odpadów mogących stanowić surowiec do ponownego przetworzenia. Ideą pomysłu jest zlikwidowanie nadmiernego obciążenia przedsiębiorcy obowiązkami związanym z gospodarką odpadami. Klientowi wytwarzającemu odpady system pozwala zaoszczędzić czas i przestrzeń do składowania odpadów oraz ich korzystną sprzedaż. Narzędzie „sprzedajopady.pl” przyczyni się do usprawnienia pracy handlowców. Geolokalizacja, stanowiąca jedną z funkcji aplikacji, pozwala na optymalne zorganizowanie logistyki ich odbioru.

Autor projektu: Michał Marczak
E-mail: info@sprzedajodpady.pl
Tel.: 603 798 286
Partner: Resdrob