Przejdź do treści

Roboty software'owe RD&PA

Roboty to oprogramowanie do wykonywania powtarzalnych zadań we wszystkich back-office’ach (np. księgowość, kadry, kontroling, marketing, IT, centra usług wspólnych itp.) Robot „klika za pracownika”, wyręczając go w typowych czynnościach pracy biurowej, np.:

  • Przenoszenie danych między systemami (systemy Windowsowe i aplikacje webowe);
  • Wprowadzanie danych z dokumentów/maili do systemów;
  • Łączenie danych z różnych Exceli;
  • Tworzenie zestawień i raportów i wysyłanie do wskazanych osób;
  • Jako alternatywa do integracji systemów (wewnętrznych lub z partnerami zewnętrznymi);
  • Reasumując, wszystkie zadania, gdzie do tej pory brakowało jakichś funkcjonalności w innych Państwa systemach i ludzie musieli wykonywać tę pracę ręcznie.

Klienci zyskują przyspieszenie wykonywania pracy, realne oszczędności finansowe, usprawnienie zarządzania, a pracownicy większą satysfakcję z pracy, bowiem nie muszą robić rzeczy powtarzalnych i mogą skoncentrować się na zadaniach o faktycznej wartości dodanej. Wpisuje się to w ogromy światowy trend przechodzenia na robotyzację i uczenie maszynowe.
Roboty RD&PA (Desktop&Process Automation), są prekursorem nowej fali automatyzacji w firmach. Klasyczna robotyzacja RPA (Process Automation) opiera się głównie na automatyzowaniu dużych procesów przez specjalistyczny zespół wewnątrz firmy. Wdrożenia tego typu są pracochłonne, długotrwałe, a ich ilość ograniczona ilością przeszkolonych specjalistów. Z tego też powodu wiele mniejszych zadań i procesów nie jest nigdy automatyzowana. Nasze rozwiązanie jest odpowiedzią na te wszystkie bolączki. Rozwiązania z zakresu Desktop & Process Automation są szybkie we wdrożeniu, a naszym kluczowym wyróżnikiem jest bardzo przemyślana prostota użytkowania, dzięki czemu roboty mogą być konfigurowane i używane przez wielu użytkowników biznesowych, bez głębokiej wiedzy z zakresu informatyki i robotyki. Jest to realizacja wizji powszechnie dostępnej robotyzacji wewnątrz firmy (zbliżonej do dzisiejszego używania Excela, przez praktycznie wszystkich pracowników biurowych).