Przejdź do treści

White Label

Opis założeń projektu powstał w oparciu o potrzeby firmy, zajmującej się ubezpieczaniem należności i faktur oraz faktoringiem. Projekt zakłada stworzenie systemu do generowania stron typu landing page, umożliwiających tworzenie i obsługę formularzy na potrzeby odbiorcy technologii oraz jego kooperantów. Elementem kluczowym dla podejścia do projektu jest rozwiązanie typu White Label, które umożliwi dostosowywanie generowanych stron do lini graficznej innych firm, korzystających z narzędzia. System wykonany zostanie w wiodących technologiach internetowych oraz będzie dostosowany do urządzeń mobilnych. Ważnym aspektem będzie opracowanie projektu UX, który w połączeniu z intuicyjnym generatorem, umożliwi utworzenie stron zgodnych z brandingiem podmiotów. Projekt przyniesie korzyści w postaci znacznego usprawnienia procesów związanych z faktoringiem oraz umożliwi poszerzenie i ulepszenie oferowanych usług. Architektura systemu pozwoli na rozszerzanie funkcjonalności systemu o dodatkowe komponenty.

Autor projektu: Stanisław Molitorys
Email: s.molitorys@gmail.com