Przejdź do treści

Aibiotic

Aibotic to system wsparcia obsługi zapytań (np. komentarzy, wiadomości) generowanych przez użytkowników mediów społecznościowych, np. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Jego implementacja możliwa jest poprzez zastosowanie dedykowanego API, które umożliwia integrację z dowolnym, obecnie wykorzystywanym narzędziem. Funkcjonalność Aibotic skupia się na przedstawieniu najbardziej trafnej odpowiedzi na zapytanie użytkownika w zdecydowanie krótszym czasie niż dotychczas, czyli w stosunku do najpopularniejszego obecnie podejścia, polegającego na przeszukiwaniu baz wiedzy tzw. FAQ, przez moderatorów profili społecznościowych. Dzięki zaawansowanym mechanizmom analizy lingwistycznej treści oraz interakcji użytkowników, system pozwala na uzyskanie odpowiedzi o maksymalnym stopniu dopasowania – co znacznie poprawia ich jakość oraz trafność. Oferowane narzędzie wykorzystuje bazy wiedzy zawierające informacje o najczęściej zadawanych pytaniach oraz przypisanych im odpowiedziom. Integracja FAQ odbywa się poprzez import plików XLS, bądź manualne zarządzanie nowymi wpisami dotyczącymi wybranej bazy wiedzy poprzez funkcjonalności API. Na ich podstawie wewnętrzne mechanizmy przetwarzają treści pytań, wyodrębniając z nich kluczowe informacje (wybrane słowa i ciągi słów) wraz z ich kontekstem. Dzięki funkcjonalności określania stopnia dopasowania, moderator uzyskuje zestaw proponowanych reakcji, dzięki czemu może dopasować, zmodyfikować oraz opublikować najlepszą odpowiedź. Użytkownicy systemu Aibotic w każdej chwili mogą uzyskać dostęp do aktualnej pełnej wersji bazy wiedzy, co pozwala na jej pełną kontrolę oraz maksymalne uproszczenie zarządzania.

Autor projektu: Sławomir Szewczyk
E-mail: sszewczyk@proessence.pl