Przejdź do treści

EcoTech System

Motywacyjny System Gospodarki Odpadami autorstwa EcoTech System to innowacyjne rozwiązanie typ EcoSmartCity do zachęcania i nagradzania mieszkańców za segregację odpadów przy użyciu aplikacji mobilnej ECO-Portfel. Aby skorzystać z systemu na danym terenie wystarczy zainstalować recyklomaty, pobrać aplikację ECO-Portfel na smartfon. Recyklomat automatycznie sortuje odpady a centralny system rejestruje wszystkie transakcje oposegregowanych odpadach opakowaniowych oraz nagradza użytkownika za segregację przypisując do jego konta w ECO-Portfelu odpowiednią ilość ECO-punktów. ECO-punkty, mają realną wartość w zależności do wybranego kuponu rabatowego. ECO-punkt może być podstawą wprowadzenia kryptowaluty ECO-COIN dla użytkowników segregujących odpady przy wykorzystaniu MSGO. Kryptowaluta ECOCOIN przyznawana jest mieszkańcowi za każde posegregowane opakowanie (PET, ALU, GLASS) – tworząc nowy rodzaj ECO-waluty mającej częściowe pokrycie w surowcach wtórnych cennych szczególnie dla przemysłu recyklingowego. Celem MSGO jest zapewnienie efektywnego i prospołecznego sposobu segregacji odpadów „uźródła”, zmiana zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców oraz powszechna edukacja z wykorzystaniem czynników motywacyjnych opartych na teorii wzmocnień Skinnera. Jest to nowoczesne uzupełnienie infrastruktury do segregacji odpadów dla Parterów Biznesowych -Promocja marki / brand’u poprzez ekologię (CSR, Circular Economy, Zero Waste) oraz JST wpisujące się w krajowe i unijne wytyczne dotyczące Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Oferowane przez EcoTech System rozwiązanie adresuje zarówno bieżące, jak i przyszłe zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami w skali globalnej tj. minimalizacji odpadów oraz ochrony metali ziem rzadkich. Dodatkowo MSGO może być jednym z elementów wspierających Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta przy rozliczaniu producentów wypuszczających swoje opakowania na rynek.

Autor projektu: Konrad Romek
E-mail: korome@ecotechsystem.eu