Przejdź do treści

Vert Technologies

Celem jest zbudowanie API dającego dostęp do danych transakcyjnych użytkowników indywidualnych, korzystających z kart płatniczych. Do danych transakcyjnych zalicza się: wartość transakcji (PLN), data i godzina transakcji, identyfikator konta strony zlecającej oraz strony odbierającej płatność. Udostępnienie i skatalogowanie takich danych umożliwia aplikacji a także podmiotom zewnętrznym, budowanie produktów na podstawie danych transakcyjnych klientów banków.

Autor projektu: Mateusz Pniewski
E-mail: mateusz.pniewski@outlook.com