Przejdź do treści

BI Enrichment

Projekt to przygotowanie systemu pobierającego dane z różnych aplikacji i portali rządowych i przekazywanie ich do systemu odbiorcy technologii. Przedmiot projektu będzie się składał z systemu informatycznego w skład, którego wchodzą moduły łączące się z różnymi systemami zawierającymi zbiory informacji a następnie pobierające te informacje i przekazujące do systemu za pośrednictwem API ich systemu bazodanowego. Wykorzystane w projekcie technologie i rozwiązania pozwolą na pozyskiwanie i gromadzenie informacji w skali niemożliwej do osiągnięcia obecnie stosowanymi narzędziami.

Autor projektu: Karol Grzywacz
E-mail: karolgrzywacz@gmail.com