Przejdź do treści

SatAnalytics

Celem SatRevolution jest opracowanie rozwiązania dostarczającego dane wspierające podejmowanie decyzji przez polskich inwestorów. Finalnie źródłem zobrazowań satelitarnych będzie konstelacja satelitów REC. W ramach projektu realizowanego przez SatRevolution a współfinansowanego przez NCBR powstanie pierwsza polska konstelacja satelitów obserwacyjnych Ziemi. Osiem satelitów dostarczało będzie zobrazowania z rozdzielczością przestrzenną około 1 m. Na etapie projektu dla Akceleratora spółka skorzysta z porównywalnych zobrazowań z konstelacji SkySat (rozdzielczość 0,72 m) dostarczanych przez amerykańską spółkę Planet oraz opcjonalnie z zobrazowań pozyskanych przez satelitę Worldview-2 lub innych wysokorozdzielczechych firmy DigitalGlobe (szczególnie w kontekście danych historycznych). Pozyskane zobrazowania będą przetwarzane za pomocą uczenia maszynowego, aby na podstawie zajętości miejsc parkingowych dostarczać informacji będących podstawą opracowania modelu predykcyjnego wspierającego przewidywane kwartalne zyski firmy. Założeniem spółki jest budowa systemu, który docelowo, korzystając z zobrazowań własnych SatRevolution, były w stanie dostarczać danych do analiz pod kątem inwestycji dla wielu różnych spółek giełdowych.

Autor projektu: Michał Hermanowski
E-mail: m.hermanowski@satrevolution.com