Przejdź do treści

Programy Akceleracyjne - Idea projektu

Celem Programu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do inicjowania lub zwiększania zakresu współpracy mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców z Odbiorcami Technologii, którzy uczestniczą w programie.
Ścieżki branżowe: Industrial Internet of Things (IIoT), Fintech oraz Biotechnologia farmaceutyczna.

Program zapewni Beneficjentom wsparcie finansowe, mentorskie i doradcze, których pożądanym celem będzie wdrożenie i/lub komercjalizacja ich projektu.

Program trwa 31 miesięcy i składa się z czterech tur akceleracji od 3 do 6 miesięcy każda.
Do programu akceleracyjnego zostanie zakwalifikowanych co najmniej 48 Beneficjentów.

 


Spośród 22 akceleratorów aplikujących o wsparcie finansowe PARP wybrał 10.
Wśród nich znalazł się „Akcelerator IDEA Global”,
którego koordynatorem jest firma HugeTECH.

Biotechnology

Fintech

IoT/IT

Industry 4.0

Energy

SaaS

Dlaczego warto?

Poszukujemy projektów biznesowych na wczesnym etapie rozwoju, które posiadają przynajmniej prototyp swojego produktu. Prezentowane rozwiązanie powinno mieć potencjał wykorzystania u dużych partnerów biznesowych. Akcelerator IDEA Global to program dla ambitnych zespołów, które są w stanie mocno zaangażować się w kilkumiesięczny program akceleracyjny pozwalający na rozwój projektu i pozyskanie strategicznych partnerów biznesowych.

Doświadczeni doradcy
Kontakt z dużym biznesem
Dostęp do kapitału
Rynki międzynarodowe

Proces akceleracji

Głęboko wierzymy, że sukces to wspólna ciężka i efektywna praca nad rozwojem projektu. Siedzibą akceleratora jest Rzeszów jednak do współpracy zapraszamy projekty z całego kraju oraz zagranicy. Tura akceleracji trwa od 3 do 5 miesięcy. Preferujemy współprace online a w czasie całego okresu akceleracji będziemy kilkukrotnie widzieć się w Rzeszowie, gdzie wspólnie będziemy podsumowywać minione tygodnie pracy oraz planować dalsze działania. Będą to również okazje by na żywo spotkać się z mentorami oraz innymi uczestnikami akceleratora.

W ramach akceleracji organizujemy:
  • kontakty i spotkania z przedstawicielami Odbiorców Technologii
  • mentorów i usługi potrzebne do rozwoju projektu i „szyte na miarę”
  • finansowanie rozwoju projektu w oparciu o przygotowaną wspólnie mapę kamieni milowych
  • spotkania z funduszami VC oraz możliwości dodatkowego finansowania projektów
  • doradzamy korzystając z naszego kilkunastoletniego doświadczenia biznesowego

Naszym zdaniem tylko elastyczne podejście pozwala osiągnąć maksymalną efektywność w działaniu – dlatego nie przedstawiamy szeregu wybranych mentorów biznesowych i usług. Wspólnie podczas akceleracji, będziemy wybierać jakie usługi i mentorzy najbardziej przydadzą się w rozwoju waszych projektów.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem akceleratora oraz  z umową akceleracji.

Informujemy, że w dniu 7 marca nastąpiła zmiana Regulaminu naboru do Programu akceleracyjnego w ramach Projektu „Akcelerator IDEA Global”. Aktualizacja ww. Regulaminu dotyczy doprecyzowania paragrafu 4 Regulaminu naboru.
Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na ocenę dotychczas przesłanych wniosków. Nowy regulamin dostępny jest tutaj.