Przejdź do treści

Climpack Combo

Wykorzystanie technologii złoża fluoidalnego do osuszania, mieszania i zapobiegania konglomeracji i adhezji w procesach przetwórstwa piasków kwarcowych barwionych oraz innych kruszyw pochodzenia naturalnego i innych produktów sypkich wraz z pakowaniem w jednym procesie produkcyjnym. Podstawową inowacyjnością przedstawianego projektu jest zastosowanie przepływu powietrza i związanego z nim parametrów fizycznych w procesach, które realizowane są obecnie przy zastosowaniu urządzeń mechanicznych i wymuszających ruch przetwarzanych materiałów z wykorzystaniem oddziaływania mechanicznego (mieszalniki) oraz uniwersalnością wykorzystania przepływu powietrza jako czynnika wymuszającego ruch oraz zmian parametrów fizycznych i chemicznych przetwarzanych materiałów sypkich z wyeliminowaniem zjawiska ścierania i oddziaływania sił ścinających w przetwarzaniu materiałów. Jednocześnie zastosowanie zawansowanych technologii sterowania mikroprocesorowego oraz wykorzystaniu energii elektrycznej (nagrzewnice) do zmiany parametrów fizycznych uzyskuje się wysoką elastyczność i i funkcjonalność w szybko zmiennym procesie produkcyjnym z jednoczesnym uzyskaniem wysokiego współczynnika ekonomiczności zużycia energii elektrycznej. Przedstawiony projekt łączy w sobie także cechy zoptymalizowanego procesu produkcyjnego łączącego w sobie dwa procesy produkcyjne związane z przetwarzaniem produktu oraz jednoczesną możliwością pakowania jako produktu finalnego z przeznaczeniem do wykorzystania we własnym procesie produkcyjnym jak i dystrybuowania do odbiorców zewnętrznych.