Przejdź do treści

Zweryfikujfirme.pl

Narzędzie służące do oceny ryzyka klienta – przedsiębiorcy na bazie danych z jednolitych plików kontrolnych (JPK). JPK są źródłem wiarygodnych danych finansowych przygotowywanych przez prawie wszystkich przedsiębiorców w Polsce w jednolitym formacie. W ramach projektu aplikacyjnego stworzone automatyczne narzędzie do analizy danych z jednolitych plików kontrolnych (JPK_VAT)jest dostosowane do potrzeb dużej firmy faktoringowej. W ramach opracowanego narzędzia partner projektu zyska aplikację umożliwiającą: wgrywanie plików JPK przez klientów, automatyczne zaczytywanie tych plików i tworzenie na ich podstawie raportów dostępnych dla analityków bądź zaczytywanych bezpośrednio do systemu informatycznego partnera.

Autor projektu: Karol Gałązka
E-mail: karol.galazka@zweryfikujfirme.pl