Sprzedajodpady.pl

Aplikacja informatyczna umożliwiająca szybkie oferowanie sprzedaży odpadów mogących stanowić surowiec do ponownego przetworzenia. Ideą pomysłu jest zlikwidowanie nadmiernego obciążenia przedsiębiorcy obowiązkami związanym z gospodarką odpadami. Klientowi wytwarzającemu odpady system pozwala zaoszczędzić czas i przestrzeń do składowania odpadów oraz ich korzystną sprzedaż. Narzędzie „sprzedajopady.pl” przyczyni się do usprawnienia pracy handlowców. Geolokalizacja, stanowiąca jedną z funkcji aplikacji, pozwala na optymalne zorganizowanie logistyki ich odbioru.


Autor projektu: Partner:

Michał Marczak
tel.  603798286
e-mail: info@sprzedajodpady.pl

 Resdrob