Nootech

Nootropy - leki oraz suplementy, które w pozytywny sposób wpływają na zdolności kognitywne ludzkiego mózgu, w szczególności poprawiają skupienie, pamięć lub kreatywność. Główną grupą docelową, w odróżnieniu od produktów już dostępnych na rynku, są osoby w podeszłym wieku, które dzięki używaniu substancji o charakterze nootropowym mogą podnieść jakość swojego życia. Projekt zakłada również wyodrębnieniem substancji aktywnych pod kątem formulacji leku, a nie suplementu, i nawiązanie współpracy z firmami farmaceutycznymi.


Autor projektu: Partner:

Paweł Siedlecki
tel. 606611742
e-mail: psiedlecki@gmail.com