LifeGel

Hydrogel, dzięki któremu umożliwiamy naukowcom prowadzenie hodowli komórkowych w warunkach 3D. Projekt stanowi odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie na nowe rozwiązania w dziedzinie biotechnologii zajmującej się badaniami in vitro. Obszar ten obejmuje zarówno wstępne etapy badań nowych potencjalnych leków jak również szeroko pojęte badania zachowań komórek w środowisku trójwymiarowym.


Autor projektu: Partner:

Marcin Krzykawski
e-mail: lifegel.startup@gmail.com

 


Zobaczcie jak wyglądają prace wdrożeniowe produktu LifeGel oraz współpraca z partnerem - Olimp Labs [VIDEO]

- Postanowiliśmy zainteresować się akceleratorem IdeaGlobal z tego względu, że zawsze opieramy się na pracy z profesjonalistami. Projekty, którymi jesteśmy zainteresowani to szeroko rozumiany life science. Zapewniamy szerokie wsparcie merytoryczne i sprzętowe w naszych laboratoriach. Z najbardziej interesujących projektów, które znalazły się w akceleratorze IdeaGlobal był LifeGel - dr inż. Piotr Kaczka, Dyrektor do spraw naukowych i produktów leczniczych Olimp Labs