Przejdź do treści

Zakończenie naboru do I tury akceleracji – trwa ocena zgłoszonych projektów

21 marca zakończył się nabór wniosków do I tury Akceleratora IDEA Global. Dziękujemy za liczne zgłoszenia. Najbliższy czas poświęcimy na dokładne przeanalizowanie wszystkich zgłoszonych projektów.


Zgodnie z regulaminem pierwszym etapem oceny jest ocena formalna i merytoryczna przeprowadzona przez przedstawicieli akceleratora. Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna pogłębiona, a także prezentacja i rozmowa, przeprowadzona w obecności przedstawicieli Odbiorców Technologii, dla których dane rozwiązane (zgłaszany produkt/usługa) jest proponowane.

Po zakończeniu etapu oceny, skontaktujemy się z przedstawicielami wybranych projektów.

Wyniki naboru do I tury opublikowane zostaną za stronie www.ideaglobal.pl do dnia 10 kwietnia 2019 r.