Przejdź do treści

Startup Demo Day Rzeszów

Startup Demo Day Rzeszów to wydarzenie podsumowujące rok wytężonej pracy nowoczesnych przedsiębiorstw w ramach podkarpackich, jak i ogólnopolskich programów wsparcia startupów.
Podczas imprezy, która odbyła się w Hotelu Rzeszów zaprezentowane zostały projekty z naszego akceleratora, oraz firmy wspierane w ramach innych inicjatyw, takich jak: Samsung Inkubator oraz Rzeszów Startup Akcelerator. Spotkanie miało na celu konsolidację środowiska biznesowego i startupowego na rzecz tworzenia nowych platform współpracy, budowanie partnerstw pomiędzy administracją publiczną a sektorem biznesowym, jak również rozwoju innowacyjnych firm.