• 1. Do kogo adresujemy program „IDEA Global”?

   Szukamy startupów posiadających produkt z takich obszarów jak fintech, IoT, automotive, którego odbiorcą lub partnerem mogą być duże firmy technologiczne. Program jest skierowany do startupów chcących rozwijać swoje produkty w kooperacji z dużymi przedsiębiorstwami.

  • 2. Czy potrzebuje zespołu czy mogę zgłosić się sam?

   Nie wykluczamy współpracy z jednoosobowym zespołem, w przypadku gdy zgłoszony projekt lub rozwiązanie będzie interesujące dla komitetu oceniającego. Z własnego doświadczenia wiemy jednak, że praca nad rozwojem produktu wymaga kompetencji z różnych obszarów i bez odpowiednio doświadczonego zespołu ryzyko niepowodzenia jest wysokie.

  • 3. Czy muszę posiadać firmę aplikując do akceleratora?

   Nie ma potrzeby posiadania firmy na etapie zgłaszania projektu. Natomiast by móc uczestniczyć w pełni w programie akceleracyjnym (w tym otrzymywać wsparcie finansowe oraz usługi mentoringowe i eksperckie) należy posiadać zarejestrowaną spółkę z.o.o., która będzie właścicielem praw do projektu oraz faktycznym beneficjentem wsparcia. W praktyce oznacza to, iż powołanie spółki może nastąpić po pozytywnej decyzji naszego zespołu oceniającego o zakwalifikowaniu Twojego pomysłu do akceleracji..

    

  • 4. Ile kosztuje udział w programie akceleracyjnym

   Aplikowanie oraz udział w programie jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą tylko koszty swojego zakwaterowania oraz dojazdu do Rzeszowa podczas weekendowych spotkań akceleracyjnych – minimalna liczba spotkań wyniesie 6  (5 spotkań weekendowych – piątek/sobota/niedziela oraz jedno spotkanie Demo Day, na którym uczestnik prezentuje projekt na zakończenie akceleracji przed dużymi firmami oraz inwestorami). Liczba potrzebnych spotkań fizycznych może się zwiększyć jednak będzie to indywidualnie planowane dla każdego projektu podczas opracowania harmonogramu akceleracji.

  • 5. Ile mogę otrzymać pieniędzy na swój startup?

   W ramach programu możemy przekazać do 200 000 zł na jeden projekt w zależności od oceny zasadności planowanych wydatków. Decyzje o przyznaniu środków oraz harmonogramu ich wypłaty podejmowane są przez zespół inwestycyjny. Dodatkowo w ramach IDEA Global – startup może otrzymać dopasowane wsparcie doradczo/mentorskie w kwocie nieprzekraczającej 50 0000 zł.

    

  • 6. Na co mogę otrzymać pieniądze?

   Środki z puli do 200 000 zł możesz przeznaczyć na realizację zadań ustalonych z zespołem akceleratora, które mają pozwolić na wdrożenie jej u dużego przedsiębiorstwa będącego partnerem projektu, który jednocześnie stanie się partnerem biznesowym.

   Środki z puli do 50 000 zł będą przeznaczone na wsparcie zespołu startupu poprzez zapewnienie doradztwa i mentoringu między innymi w takich obszarach jak finanse, zarządzanie, ocena technologii, badanie czystości patentowej, prowadzenie kampanii crowdfoundingowych, analizy rynku i konkurencji.

  • 7. Czy udział w akceleratorze wiąże się z oddaniem udziałów w spółce?

   Nie, jako IDEA Global nie obejmujemy udziałów w żadnym projekcie biorącym udział w akceleracji.

   Nie wykluczamy jednak zainteresowania inwestycją w obiecujące projekty przez dużych partnerów lub fundusze inwestycyjne będące partnerami projektu. Wszystkie takie działania są już jednak indywidualną decyzją startupu, natomiast jesteśmy w stanie go wspomóc w zakresie ustalania warunków transakcji.

  • 8. Czy istnieje jakieś ograniczenie w liczbie osób w zespole?

   Nie, nie istnieje. Jednocześnie każdy zespół powinien wydelegować co najmniej 2 osoby do kontaktu z akceleratorem. Ze względów logistycznych w spotkaniach po stronie startupu w Rzeszowie może uczestniczyć maksimum 4 osoby.

  • 9. Ile zespołów weźmie udział w akceleracji?

   Planujemy udział minimum 20 a maksymalnie 35 projektów w dwóch turach akceleracyjnych. Zakładamy również ukończenie pełnego programu akceleracji (5 miesięcy) przez minimum 20 projektów.

  • 10. Czy projekt jest ograniczony tylko do województwa podkarpackiego?

   Nie, szukamy projektów z całego kraju.

  • 11. Na jakich warunkach przekazywane są środki finansowe?

   Środki przekazywane są na podstawie akceptacji regulaminu programu akceleracyjnego oraz dwustronnej umowy pomiędzy startupem a akceleratorem.

  • 12. Czy musimy brać udział w całym procesie akceleracji?

   Nie, jest to zależne od założonych celów i nawiązania współpracy z naszymi dużymi partnerami. Jeśli te cele uda się osiągnąć przed czasem, jako akcelerator spełniliśmy swoje zadanie. Jednocześnie jeśli zespół nie będzie realizował ustalonych kamieni milowych procesu akceleracji, zastrzegamy sobie możliwość wykluczenia zespołu z programu akceleracyjnego.

  • 13. Czy składanie wniosków jest ograniczone wiekowo?

   Wnioskodawcy powinni mieć ukończone 18 lat.

  • 14. Czy są ograniczenia co do czasu funkcjonowania spółki składającej wniosek?

   Tak, spółka taka nie powinna działać dłużej niż 5 lat oraz nie powinna posiadać statusu średniego czy dużego przedsiębiorstwa w rozumieniu polskich oraz unijnych przepisów.

  • 15. Czy są ograniczenia co do rodzaju przedsiębiorców mogących otrzymać dofinansowanie?

   Tak, przedsiębiorcę który może otrzymać dofinansowanie uznaje się mikro- lub małych przedsiębiorców nienotowanych na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia ich rejestracji w odpowiednim rejestrze, którzy nie dokonali podziału zysków i nie zostali utworzeni w wyniku połączenia.

 

Jeśli posiadasz pytanie, które nie znajduje się na liście prześlij je na: d.dereniowski@ideo.pl