Dziękujemy za wasze zgłoszenia do IV tury akceleracji w IDEA Global!

Obecnie przystępujemy do oceny wniosków i match'owania projektów z Odbiorcami Technologii. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie www.ideaglobal.pl w zakładce aktualności, nie wcześniej niż 31 sierpnia.