7 lutego w warszawskim Warsaw Spire odbył się MeetUp Akceleratora IDEA Global. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie warunków aplikowania do projektu.

- Założeniem tego spotkania, było wyjaśnienie potencjalnym wnioskodawcom na czym polega program akceleracyjny, jakie warunki trzeba spełniać, aby zakwalifikować się do projektu, a także jakimi projektami jesteśmy zainteresowani. Przedstawiliśmy także listę Partnerów, czyli firm, z którymi podjęliśmy współpracę. Firmy te zainteresowane są wdrożeniem innowacyjnych pomysłów biznesowych, które wezmą udział w akceleracji - relacjonuje Daniel Dereniowski, Huge Tech (koordynator projektu).

Wśród wymienionych firm jest m.in. Samsung Electronics Polska, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,Coface Poland Insurance Service, MESKO - ROL, MESKO - AGD, Qsand, SPAR, Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek,Synoptis Pharma , Olimp Laboratories.

- Jeszcze w lutym rozpocznie się nabór do I tury akceleracji, liczymy, że po spotkaniu w Warszawie, wpłynie do nas kilka ciekawych wniosków, które zakwalifikujemy do projektu - dodaje Dereniowski.

Akceerator IDEA Global zapewnia Beneficjentom wsparcie finansowe, mentorskie i doradcze, których pożądanym celem będzie wdrożenie i komercjalizacja projektu. W ciągu czterech tur akceleracji, które potrwają od 3-6 miesięcy, do programu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 48 Beneficjentów.