Stock taking Box

StocktakingBox - system umożliwiający kontrolę zużycia i wykorzystania drobnych narzędzi oraz przedmiotów w firmach produkcyjnych. Dzięki wdrożeniu rozwiązania możliwa jest: kontrola aktualnego stanu narzędzi (nowych, zużytych do regeneracji, do złomowania), kontrola i analiza statystyczna wykorzystania narzędzi przez pracowników, zapobieganie wynoszeniu i kradzieży narzędzi przez pracowników.


Autor projektu: Partner:

Waldemar Kotula
tel. 609223992
e-mail: wkotula@gmail.com